Gặp mặt Ban liên lạc hưu trí Công ty dịp ...

Gặp mặt Ban liên lạc hưu trí Công ty dịp đầu xuân Giáp Thìn- 2024
Sáng ngày 03/03/2024 tại trụ sở Công ty, Ban liên lạc hưu trí Công ty tổ chức Gặp mặt đầu xuân Giáp Thìn- 2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ ...

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XX (năm 2024).
Sáng 02/03/2024 tại trụ sở Công ty, Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XX (năm 2024).

Lễ kết nạp Đảng viên mới Bùi Việt Anh- Chi ...

Lễ kết nạp Đảng viên mới Bùi Việt Anh- Chi bộ phòng Kinh doanh Xuất nhập khẩu
Sáng ngày 21/01/2024 tại Hội trường Công ty, Chi bộ phòng Kinh doanh Xuất nhập khẩu đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng ...

Chuyến tham quan nhân kỷ niệm 49 năm ngày ...

Chuyến tham quan nhân kỷ niệm 49 năm ngày truyền thống Công ty Phụ tùng (21/12/1974-21/12/2023)
Từ ngày 21 đến 22/12/2023, Công ty tổ chức cho toàn thể người lao động tham gia chuyến tham quan nhân kỷ niệm 49 năm ...