Công đoàn Công ty được Tổng LĐLĐ Việt Nam ...

Công đoàn Công ty được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2022
Sáng ngày 29/12/2022, Công đoàn Công ty được nhận Cờ thi đua xuất sắc năm 2022 của Tổng LĐLĐ Việt Nam tại Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Công đoàn Công Thương Việt Nam.

Công đoàn Công ty được LĐLĐ quận Long Biên ...

Công đoàn Công ty được LĐLĐ quận Long Biên tặng Giấy khen năm 2022
Sáng 29/12/2022, Công đoàn Công ty được nhận Giấy khen năm 2022 của LĐLĐ quận Long Biên tại Hội nghị tổng kết công tác Công đoàn năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của LĐLĐ quận Long Biên.