Chuyến tham quan nhân kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 năm 2022
Chuyến tham quan nhân kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 năm 2022
Chuyến tham quan nhân kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 năm 2022

Album khác:

Gặp mặt đầu xuân Đin...
Nghỉ mát hè năm 2016...
Chuyến tham quan nhâ...
Gặp mặt đầu xuân Bín...
Gặp mặt đầu xuân Ất ...
Nghỉ mát hè năm 2014
Gặp mặt đầu xuân Giá...
Nghỉ mát năm 2013
Hái lộc đầu xuân
Các thành tích
Hoạt động xã hội
Sự kiện nổi bật