Nghỉ mát hè năm 2016 khám phá đảo Quan Lạn- Quảng Ninh
Nghỉ mát hè năm 2016 khám phá đảo Quan Lạn- Quảng Ninh
Nghỉ mát hè năm 2016 khám phá đảo Quan Lạn- Quảng Ninh

Album khác:

Chuyến tham quan nhâ...
Gặp mặt đầu xuân Đin...
Chuyến tham quan nhâ...
Gặp mặt đầu xuân Bín...
Gặp mặt đầu xuân Ất ...
Nghỉ mát hè năm 2014
Gặp mặt đầu xuân Giá...
Nghỉ mát năm 2013
Hái lộc đầu xuân
Các thành tích
Hoạt động xã hội
Sự kiện nổi bật