Nghỉ mát năm 2013
Nghỉ mát năm 2013
Nghỉ mát năm 2013

Album khác:

Chuyến tham quan nhâ...
Gặp mặt đầu xuân Đin...
Nghỉ mát hè năm 2016...
Chuyến tham quan nhâ...
Gặp mặt đầu xuân Bín...
Gặp mặt đầu xuân Ất ...
Nghỉ mát hè năm 2014
Gặp mặt đầu xuân Giá...
Hái lộc đầu xuân
Các thành tích
Hoạt động xã hội
Sự kiện nổi bật