Đầu tư
Hệ thống văn phòng tại 40 Ngô Gia Tự- Long Biên- Hà Nội

Hệ thống văn phòng tại 40 Ngô Gia Tự- Long Biên- Hà Nội

Hệ thống văn phòng tại 40 Ngô Gia Tự- Long Biên- Hà Nội
Hệ thống kho tại ngõ 81 Đức Giang- Long Biên- Hà Nội

Hệ thống kho tại ngõ 81 Đức Giang- Long Biên- Hà Nội

Hệ thống kho tại ngõ 81 Đức Giang- Long Biên- Hà Nội
Hệ thống kho tại 28 Cổ Bi- Trâu Quỳ- Gia Lâm- Hà Nội

Hệ thống kho tại 28 Cổ Bi- Trâu Quỳ- Gia Lâm- Hà Nội

Hệ thống kho tại 28 Cổ Bi- Trâu Quỳ- Gia Lâm- Hà Nội
Hệ thống văn phòng tại 558 Nguyễn Văn Cừ- Long Biên- Hà Nội

Hệ thống văn phòng tại 558 Nguyễn Văn Cừ- Long Biên- Hà Nội

Hệ thống văn phòng tại 558 Nguyễn Văn Cừ- Long Biên- Hà Nội