Chuyến tham quan nhân Kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 năm 2019