Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Máy và Phụ tùng nhiệm kỳ 2022-2027
Chiều ngày 25/3/2022, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Máy và Phụ tùng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022-2027. Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí: Vũ Thị Thanh- Phó Bí thư Quận đoàn Long Biên; đồng chí: Trần Viết Hưng- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty; Các đồng chí trong Ban giám đốc, Trưởng phó các đơn vị về dự chúc mừng Đại hội. Đến chúc mừng Đại hội còn có đại diện các đơn vị bạn: Đoàn phường Gia Thụy. Và đặc biệt là có đông đủ đoàn viên, thanh niên của Công ty.
Đại hội đã hoàn thành tốt các nội dung yêu cầu đề ra và bầu được 05 đồng chí vào Ban chấp hành nhiệm kỳ 2022-2027, tiến hành bầu trực tiếp Bí thư Đoàn thanh niên Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Long Biên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027.
Sau đây là một số hình ảnh của Đại hội: