Đảng bộ "Trong sạch, vững mạnh" tiêu biểu quận Long Biên năm 2019
Chiều 15/01/2020, tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2019, phát động phong trào thi đua năm 2020 của quận Long Biên, với những thành tích xuất sắc đã đạt được trong năm 2019, Đảng bộ Công ty được Quận uỷ Long Biên khen thưởng Đảng bộ "Trong sạch, vững mạnh" tiêu biểu quận Long Biên năm 2019. Đây là năm thứ hai liên tiếp Đảng bộ Công ty được khen thưởng đơn vị tiêu biểu của Quận.