Lễ kết nạp Đảng viên mới Hoàng Quốc Bảo- Chi bộ phòng Kinh doanh Xuất nhập khẩu
Sáng ngày 10/10/2022 tại Hội trường Công ty, Chi bộ phòng Kinh doanh Xuất nhập khẩu đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới đối với quần chúng Hoàng Quốc Bảo. Về dự có các đồng chí trong Đảng uỷ Công ty; các đồng chí Bí thư các Chi bộ, Trưởng phó các đơn vị, Ban chấp hành Công đoàn Công ty, Ban chấp hành Đoàn thanh niên Công ty; cùng toàn thể Đảng viên và quần chúng của phòng Kinh doanh Xuất nhập khẩu. Sau đây là một số hình ảnh của buổi lễ: