Tổng giám đốc Công ty tham dự Đại hội lần thứ III Hiệp hội doanh nghiệp thành phố Hà Nội (nhiệm kỳ 2020-2025).
Ngày 16/01/2021, Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Hà Nội (HBA) đã tổ chức Đại hội Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Hà Nội khóa III nhiệm kỳ (2020 - 2025) với chủ đề “Đổi mới - Sáng tạo - Hợp tác - Phát triển”, Đ/c Trần ViếtHưng- Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty- là đại biểu chính thức của Đại hội đã tham dự.