UBND phường Đức Giang (quận Long Biên) tặng Giấy khen và biểu dương Công ty.
Chiều ngày 12/10/2023, tại Lễ kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10); Chào mừng 20 năm thành lập Quận; Kỷ niệm 41 năm thành lập phường Đức Giang, Công ty đã được biểu dương và nhận Giấy khen của UBND phường Đức Giang (quận Long Biên, thành phố Hà Nội) vì có nhiều đóng góp tích cực trong hoạt động phát triển kinh tế- văn hoá xã hội xây dựng phường Đức Giang văn minh- giàu đẹp.