Công đoàn
Công đoàn Công ty được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Cờ Thi đua năm 2020

Công đoàn Công ty được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Cờ Thi đua năm 2020

Chiều ngày 21/01/2021, tại Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2020 của Công đoàn Công Thương Việt Nam, Công đoàn Công ty đã được nhận Cờ thi đua xuất sắc năm 2020 của Tổng LĐLĐ Việt Nam.
Công đoàn Công ty được LĐLĐ quận Long Biên tặng Giấy khen trong hoạt động phối hợp năm 2020

Công đoàn Công ty được LĐLĐ quận Long Biên tặng Giấy khen trong hoạt động phối hợp năm 2020

Sáng ngày 29/12/2020, tại Hội nghị tổng kết công tác Công đoàn năm 2020 của LĐLĐ quận Long Biên, Công đoàn Công ty đã được LĐLĐ quận Long Biên tặng Giấy khen trong hoạt động phối hợp năm 2020.
Công đoàn Công ty được LĐLĐ quận Long Biên tặng Giấy khen trong hoạt động phối hợp năm 2019

Công đoàn Công ty được LĐLĐ quận Long Biên tặng Giấy khen trong hoạt động phối hợp năm 2019

Sáng ngày 26/12/2019, tại Hội nghị tổng kết công tác Công đoàn năm 2019 của LĐLĐ quận Long Biên, Công đoàn Công ty đã được LĐLĐ quận Long Biên tặng Giấy khen trong hoạt động phối hợp năm 2019.
Công đoàn Công ty được Công đoàn Công Thương Việt Nam tặng Cờ thi đua năm 2019

Công đoàn Công ty được Công đoàn Công Thương Việt Nam tặng Cờ thi đua năm 2019

Sáng ngày 10/01/2020, tại Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2019 của Công đoàn Công Thương Việt Nam, Công đoàn Công ty đã được nhận Cờ thi đua xuất sắc năm 2019 của Công đoàn Công Thương Việt Nam.
Chuyến tham quan nhân Kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 năm 2019

Chuyến tham quan nhân Kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 năm 2019

Ngày 18/10/2019, Công đoàn Công ty đã tổ chức chuyến tham quan một số di tích lịch sử tại tỉnh Hà Nam nhân kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.