Đảng
Lễ kết nạp Đảng viên mới Nguyễn Thị Trà Giang và Cao Thanh Hưng- Chi bộ phòng Kế hoạch Đầu tư.

Lễ kết nạp Đảng viên mới Nguyễn Thị Trà Giang và Cao Thanh Hưng- Chi bộ phòng Kế hoạch Đầu tư.

Sáng ngày 01/4/2021 tại Hội trường Công ty, Chi bộ phòng Kế hoạch Đầu tư đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới đối với quần chúng Nguyễn Thị Trà Giang và quần chúng Cao Thanh Hưng.
Lễ kết nạp Đảng viên mới Phùng Danh Hiếu- Chi bộ phòng Tổ chức Hành chính

Lễ kết nạp Đảng viên mới Phùng Danh Hiếu- Chi bộ phòng Tổ chức Hành chính

Sáng ngày 11/11/2020 tại Hội trường Công ty, Chi bộ phòng Tổ chức Hành chính đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới đối với quần chúng Phùng Danh Hiểu.
Đảng bộ Công ty được khen thưởng có thành tích trong chỉ đạo, tổ chức đại hội đảng cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đảng bộ Công ty được khen thưởng có thành tích trong chỉ đạo, tổ chức đại hội đảng cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025.

Sáng ngày 30/6/2020, Quận ủy Long Biên đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức Đại hội các tổ chức cơ sở Đảng hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Long Biên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.
Thành uỷ Hà Nội tặng Bằng khen đạt tiêu chuần đảng viên "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" 5 năm liền (2015-2019)

Thành uỷ Hà Nội tặng Bằng khen đạt tiêu chuần đảng viên "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" 5 năm liền (2015-2019)

Chiều 19/5/2020, tại hội trường Quận ủy, Quận ủy Long Biên tổ chức lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2020); Sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Biểu dương, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên tiêu biểu 5 năm (2015-2019).
Đại hội Chi bộ Chi nhánh Long Biên nhiệm kỳ 2020-2022.

Đại hội Chi bộ Chi nhánh Long Biên nhiệm kỳ 2020-2022.

Sáng ngày 11/3/2020 tại Hội trường Công ty, Chi bộ Chi nhánh Long Biên tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.