Đảng - Đoàn thể
Lễ kết nạp Đảng viên mới Nguyễn Thị Trà Giang và Cao Thanh Hưng- Chi bộ phòng Kế hoạch Đầu tư.

Lễ kết nạp Đảng viên mới Nguyễn Thị Trà Giang và Cao Thanh Hưng- Chi bộ phòng Kế hoạch Đầu tư.

Sáng ngày 01/4/2021 tại Hội trường Công ty, Chi bộ phòng Kế hoạch Đầu tư đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới đối với quần chúng Nguyễn Thị Trà Giang và quần chúng Cao Thanh Hưng.
Công đoàn Công ty được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Cờ Thi đua năm 2020

Công đoàn Công ty được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Cờ Thi đua năm 2020

Chiều ngày 21/01/2021, tại Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2020 của Công đoàn Công Thương Việt Nam, Công đoàn Công ty đã được nhận Cờ thi đua xuất sắc năm 2020 của Tổng LĐLĐ Việt Nam.
Công đoàn Công ty được LĐLĐ quận Long Biên tặng Giấy khen trong hoạt động phối hợp năm 2020

Công đoàn Công ty được LĐLĐ quận Long Biên tặng Giấy khen trong hoạt động phối hợp năm 2020

Sáng ngày 29/12/2020, tại Hội nghị tổng kết công tác Công đoàn năm 2020 của LĐLĐ quận Long Biên, Công đoàn Công ty đã được LĐLĐ quận Long Biên tặng Giấy khen trong hoạt động phối hợp năm 2020.
Đoàn thanh niên Công ty được Quận đoàn Long Biên tặng Giấy khen năm 2020

Đoàn thanh niên Công ty được Quận đoàn Long Biên tặng Giấy khen năm 2020

Sáng ngày 24/12/2020, tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 của Quận đoàn Long Biên, Đoàn Thanh niên Công ty và 01 cá nhân đã được Quận đoàn Long Biên tặng Giấy khen cho thành tích xuất sắc năm 2020.
Lễ kết nạp Đảng viên mới Phùng Danh Hiếu- Chi bộ phòng Tổ chức Hành chính

Lễ kết nạp Đảng viên mới Phùng Danh Hiếu- Chi bộ phòng Tổ chức Hành chính

Sáng ngày 11/11/2020 tại Hội trường Công ty, Chi bộ phòng Tổ chức Hành chính đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới đối với quần chúng Phùng Danh Hiểu.