Công đoàn Công ty được LĐLĐ quận Long Biên tặng Giấy khen trong hoạt động phối hợp năm 2020