Đại hội Chi bộ Chi nhánh Long Biên nhiệm kỳ 2020-2022.
Sáng ngày 11/3/2020 tại Hội trường Công ty, Chi bộ Chi nhánh Long Biên tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Đây là Chi bộ cuối cùng trong tổng số 5 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Viết Hưng- Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty; các đồng chí trong Đảng ủy Công ty, Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ, BCH Công đoàn Công ty, BCH Đoàn thanh niên Công ty và toàn thể đảng viên, quần chúng của phòng. Đại hội đã hoàn thành theo đúng các quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của cấp trên. Đại hội đã bầu được đồng chí: Nguyễn Thị Hồng Vịnh vào chức danh Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Sau đây là một số hình ảnh của Đại hội: