Đại hội Chi bộ phòng Kinh doanh Xuất nhập khẩu nhiệm kỳ 2020-2022
Sáng ngày 09/3/2020 tại Hội trường Công ty, Chi bộ phòng Kinh doanh Xuất nhập khẩu tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Viết Hưng- Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty; các đồng chí trong Đảng ủy Công ty, Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ, BCH Công đoàn Công ty, BCH Đoàn thanh niên Công ty và toàn thể đảng viên, quần chúng của phòng. Đại hội đã hoàn thành theo đúng các quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của cấp trên. Đại hội đã bầu được đồng chí: Nguyễn Việt Dũng vào chức danh Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Sau đây là một số hình ảnh của Đại hội: