Đảng bộ Công ty được khen thưởng có thành tích trong chỉ đạo, tổ chức đại hội đảng cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025.
Sáng ngày 30/6/2020, Quận ủy Long Biên đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức Đại hội các tổ chức cơ sở Đảng hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Long Biên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Tại Hội nghị, Quận ủy đã biểu dương và khen thưởng cho 21 tập thể và 33 cá nhân có thành tích trong chỉ đạo, tổ chức đại hội đảng cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025. Đảng bộ Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Máy và Phụ tùng đã được Quận uỷ biểu dương khen thưởng.