Lễ kết nạp Đảng viên mới Nguyễn Thị Trà Giang và Cao Thanh Hưng- Chi bộ phòng Kế hoạch Đầu tư.
Sáng ngày 01/4/2021 tại Hội trường Công ty, Chi bộ phòng Kế hoạch Đầu tư đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới đối với quần chúng Nguyễn Thị Trà Giang và quần chúng Cao Thanh Hưng. Về dự có đồng chí Trần Viết Hưng- Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty; các đồng chí trong Đảng uỷ Công ty; các đồng chí Bí thư các Chi bộ, Trưởng phó các đơn vị, Ban chấp hành Công đoàn Công ty, Ban chấp hành Đoàn thanh niên Công ty; cùng toàn thể Đảng viên và quần chúng của phòng Kế hoạch Đầu tư. Sau đây là một số hình ảnh của buổi lễ: