Lễ kết nạp Đảng viên mới Phùng Danh Hiếu- Chi bộ phòng Tổ chức Hành chính
Sáng ngày 11/11/2020 tại Hội trường Công ty, Chi bộ phòng Tổ chức Hành chính đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới đối với quần chúng Phùng Danh Hiểu. Về dự có đồng chí Trần Viết Hưng- Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty; các đồng chí trong Đảng uỷ; các đồng chí Bí thư các Chi bộ; cùng toàn thể Đảng viên và quần chúng của phòng Tổ chức Hành chính. Sau đây là một số hình ảnh của buổi lễ: