Các đơn vị trực thuộc

- PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

Địa chỉ: Tầng 3- số 558 Nguyễn Văn Cừ- phường Gia Thuỵ- quận Long Biên- Hà Nội.

Điện thoại: (04) 3827 1412 Ext: 116,101,105   Fax: (04) 3827 1721


- PHÒNG KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU

Địa chỉ: Tầng 4- số 558 Nguyễn Văn Cừ- phường Gia Thuỵ- quận Long Biên- Hà Nội.

Điện thoại: (04) 3827 1412 Ext: 107,108    Fax: (04) 3827 1721


- PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Địa chỉ: Tầng 4- số 558 Nguyễn Văn Cừ- phường Gia Thuỵ- quận Long Biên- Hà Nội.

Điện thoại: (04) 3827 1412 Ext: 111,106    Fax: (04) 3827 1721


- PHÒNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

Địa chỉ: Tầng 5- số 558 Nguyễn Văn Cừ- phường Gia Thuỵ- quận Long Biên- Hà Nội.

Điện thoại: (04) 3827 1412 Ext: 102    Fax: (04) 3827 1721


- CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: số 55 Cộng Hoà- phường 4- quận Tân Bình- Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (08) 3811 7839    Fax: (08) 3811 8019

 

- CHI NHÁNH NAM HÀ NỘI

Địa chỉ: số 6 phố Trung Liệt- phường Trung Liệt- quận Đống Đa- Hà Nội.

Điện thoại: (04) 3857 2565    Fax: (04) 3537 4845

 

- CHI NHÁNH LONG BIÊN

Địa chỉ: số 40 Ngô Gia Tự- phường Đức Giang- quận Long Biên- Hà Nội.

Điện thoại: (04) 3827 1392    Fax: (04) 3877 7551

 

- CHI NHÁNH ĐÔNG ANH

Địa chỉ: Tổ 4 thị trấn Đông Anh- huyện Đông Anh- Hà Nội.

Điện thoại: (04) 3883 2264    Fax: (04) 3883 2264

 

- TỔNG KHO MÁY VÀ PHỤ TÙNG

Địa chỉ: Số 28 đường Cổ Bi- xã Cổ Bi- huyện Gia Lâm- Hà Nội.

Điện thoại: (04) 3827 6297    Fax: (04) 3827 6297