Đảng
Lễ kết nạp Đảng viên mới Hoàng Quốc Bảo- Chi bộ phòng Kinh doanh Xuất nhập khẩu

Lễ kết nạp Đảng viên mới Hoàng Quốc Bảo- Chi bộ phòng Kinh doanh Xuất nhập khẩu

Sáng ngày 10/10/2022 tại Hội trường Công ty, Chi bộ phòng Kinh doanh Xuất nhập khẩu đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới đối với quần chúng Hoàng Quốc Bảo.
Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2022-2025.

Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2022-2025.

Trong 2 ngày 24-25/8/2022, tại Hội trường Công ty, 5 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.
Lễ kết nạp Đảng viên mới Nguyễn Hồng Vân- Chi bộ phòng Kinh doanh Xuất nhập khẩu

Lễ kết nạp Đảng viên mới Nguyễn Hồng Vân- Chi bộ phòng Kinh doanh Xuất nhập khẩu

Sáng ngày 30/6/2022 tại Hội trường Công ty, Chi bộ phòng Kinh doanh Xuất nhập khẩu đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới đối với quần chúng Nguyễn Hồng Vân.
Đảng bộ Công ty nhận khen thưởng tại Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021 của Quận uỷ Long Biên

Đảng bộ Công ty nhận khen thưởng tại Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021 của Quận uỷ Long Biên

Sáng ngày 05/01/2022 tại Hội trường Quận uỷ Long Biên, Đảng bộ Công ty được biểu dương và nhận khen thưởng tại Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021.
Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Mậu Hoà

Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Mậu Hoà

Sáng ngày 21/12/2021 tại Hội trường Công ty, Đảng ủy Công ty tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Mậu Hoà- Đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ phòng Kế hoạch Đầu tư trực thuộc Đảng bộ Công ty.