Tin Đảng- Đoàn thể
Công đoàn Công ty được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2022

Công đoàn Công ty được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2022

Sáng ngày 29/12/2022, Công đoàn Công ty được nhận Cờ thi đua xuất sắc năm 2022 của Tổng LĐLĐ Việt Nam tại Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Công đoàn Công Thương Việt Nam.
Công đoàn Công ty được LĐLĐ quận Long Biên tặng Giấy khen năm 2022

Công đoàn Công ty được LĐLĐ quận Long Biên tặng Giấy khen năm 2022

Sáng 29/12/2022, Công đoàn Công ty được nhận Giấy khen năm 2022 của LĐLĐ quận Long Biên tại Hội nghị tổng kết công tác Công đoàn năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của LĐLĐ quận Long Biên.
Đại hội Đảng bộ Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Máy và Phụ tùng lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội Đảng bộ Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Máy và Phụ tùng lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội Đảng bộ Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Máy và Phụ tùng lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức phiên trù bị từ 14h00 đến 16h00 ngày 07/5/2020 và phiên chính thức từ 08h00 đến 11h30 ngày 08/5/2020 tại Hội trường Công ty.
LĐLĐ quận Long Biên tặng Giấy khen biểu dương “Công nhân giỏi” năm 2019 và “Giỏi việc nước- Đảm việc nhà” năm 2018 cho 02 cá nhân của Công ty

LĐLĐ quận Long Biên tặng Giấy khen biểu dương “Công nhân giỏi” năm 2019 và “Giỏi việc nước- Đảm việc nhà” năm 2018 cho 02 cá nhân của Công ty

Ngày 25/4/2019, LĐLĐ quận Long Biên tặng Giấy khen biểu dương “Công nhân giỏi” năm 2019 và “Giỏi việc nước- Đảm việc nhà” năm 2018 cho 02 cá nhân của Công ty.
Ban liên lạc hưu trí Công ty Phụ tùng Họp mặt đầu xuân Kỷ Hợi- 2019

Ban liên lạc hưu trí Công ty Phụ tùng Họp mặt đầu xuân Kỷ Hợi- 2019

Sáng ngày 10/3/2019 tại trụ sở Công ty, Ban liên lạc hưu trí Công ty Phụ tùng tổ chức Họp mặt đầu xuân Kỷ Hợi- 2019.
Page 1 of 5
1