Tin Đảng- Đoàn thể
Gặp mặt Ban liên lạc hưu trí Công ty dịp đầu xuân Giáp Thìn- 2024

Gặp mặt Ban liên lạc hưu trí Công ty dịp đầu xuân Giáp Thìn- 2024

Sáng ngày 03/03/2024 tại trụ sở Công ty, Ban liên lạc hưu trí Công ty tổ chức Gặp mặt đầu xuân Giáp Thìn- 2024.
Công đoàn Công Thương Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2023 cho Công đoàn Công ty

Công đoàn Công Thương Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2023 cho Công đoàn Công ty

Sáng ngày 12/01/2024, tại Hội nghị tổng kết công tác Công đoàn năm 2023 của Công đoàn Công Thương Việt Nam, Công đoàn Công ty được nhận Cờ thi đua xuất sắc năm 2023.
Công đoàn Công ty được LĐLĐ quận Long Biên tặng Giấy khen năm 2023

Công đoàn Công ty được LĐLĐ quận Long Biên tặng Giấy khen năm 2023

Sáng ngày 28/12/2023, LĐLĐ quận Long Biên tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2023. Công đoàn Công ty vinh dự được nhận Giấy khen năm 2023.
Đảng bộ Công ty được Quận uỷ Long Biên tặng Giấy khen tại Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, VPQU, TTCT năm 2023

Đảng bộ Công ty được Quận uỷ Long Biên tặng Giấy khen tại Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, VPQU, TTCT năm 2023

Ngày 11/01/2024, Quận uỷ Long Biên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác các Ban xây dựng Đảng, VPQU, TTCT năm 2023- triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2014.
Thành uỷ Hà Nội biểu dương Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty

Thành uỷ Hà Nội biểu dương Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty

Sáng ngày 03/10/2023, tại trụ sở Thành uỷ Hà Nội, Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU thành phố tổ chức Hội nghị gặp mặt, biểu dương chủ doanh nghiệp và các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết năm 2023.