Đại hội Đảng bộ Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Máy và Phụ tùng lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025
Đại hội Đảng bộ Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Máy và Phụ tùng lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức phiên trù bị từ 14h00 đến 16h00 ngày 07/5/2020 và phiên chính thức từ 08h00 đến 11h30 ngày 08/5/2020 tại Hội trường Công ty. Về dự và Chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Quốc Long- Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vân Quận uỷ Long Biên, Tổ trưởng Tổ chỉ đạo Đại hội số 5 Quận uỷ Long Biên; đồng chí Phạm Bạch Đằng- Quận uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND quận Long Biên; đồng chí Lý Quốc Hùng- Phó Bí thư Đảng uỷ Bộ Công Thương, Vụ trưởng Vụ TCCB- Bộ Công Thương; đồng chí Trần Quang Huy- Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, uỷ viên Ban cán sự Đảng bộ Bộ Công Thương, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam; các đồng chí trong Tổ Chỉ đạo Đại hội số 5 Quận uỷ Long Biên; đồng chí đại diện LĐLĐ quận Long Biên; các đồng chí đại diện lãnh đạo đơn vị bạn trong địa bàn và toàn thể Đảng viên, quần chúng ưu tú của đơn vị.
Đại hội đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng, các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Long Biên lần thứ IV; thảo luận, biểu quyết và thông qua những nội dung quan trọng của báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty khoá XVIII trình đại hội; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty khoá XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 05 đồng chí:
1- Đ/c Trần Viết Hưng
2- Đ/c Nguyễn Bá Anh Tuấn
3- Đ/c Nguyễn Thị Hồng Vịnh
4- Đ/c Đỗ Mạnh Quân
5- Đ/c Đỗ Thị Thơm
Bầu trực tiếp Đ/c Trần Viết Hưng- tái cử chức danh Bí thư Đảng bộ Công ty khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu Đ/c Nguyễn Bá Anh Tuấn là đại biểu chính thức đi dự Đại hội Đảng bộ quận Long Biên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.
Đại hội đã thông qua Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:
(1) Hàng năm, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, phấn đấu thực hiện vượt mức kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông đề ra.
(2) Tài chính đơn vị lành mạnh, trong sạch, đảm bảo thực hiện đúng các chế độ Tài chính- Kế toán hiện hành.
(3) Hàng năm, Đảng bộ Công ty luôn được đánh giá là Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% Chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ.
(4) 100% các đoàn thể trong đơn vị đạt danh hiệu vững mạnh.
(5) Kết nạp đảng viên: mỗi năm kết nạp được từ 01 đến 02 đảng viên, phấn đấu cả nhiệm kỳ được từ 05 đến 07 đảng viên.
Sau đây là một số hình ảnh của Đại hội: