Hệ thống văn phòng tại 40 Ngô Gia Tự- Long Biên- Hà Nội