Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2022-2025.
Trong 2 ngày 24-25/8/2022, tại Hội trường Công ty, 5 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Viết Hưng- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty; các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ Công ty, Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ, đại diện Ban chấp hành Công đoàn Công ty, đại diện Ban chấp hành Đoàn thanh niên Công ty và toàn thể đảng viên, quần chúng của đơn vị. Các Đại hội đã hoàn thành theo đúng các quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của cấp trên. Các Đại hội đã bầu được 5 đồng chí Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025, cụ thể:
- Đ/c Nguyễn Bá Anh Tuấn- Bí thư Chi bộ phòng Tổ chức Hành chính nhiệm kỳ 2022-2025;
- Đ/c Đào Thị Phương Thảo- Bí thư Chi bộ phòng Tài chính Kế toán nhiệm kỳ 2022-2025;
- Đ/c Nguyễn Việt Dũng- Bí thư Chi bộ phòng Kinh doanh Xuất nhập khẩu nhiệm kỳ 2022-2025;
- Đ/c Đỗ Mạnh Quân- Bí thư Chi bộ phòng Kế hoạch Đầu tư nhiệm kỳ 2022-2025;
- Đ/c Nguyễn Thị Hồng Vịnh- Bí thư Chi bộ Chi nhánh Long Biên nhiệm kỳ 2022-2025.
Sau đây là một số hình ảnh của các Đại hội: