Chuyến tham quan nhân kỷ niệm 49 năm ngày truyền thống Công ty Phụ tùng (21/12/1974-21/12/2023)
Từ ngày 21 đến 22/12/2023, Công ty tổ chức cho toàn thể người lao động tham gia chuyến tham quan nhân kỷ niệm 49 năm ngày truyền thống Công ty Phụ tùng (21/12/1974-21/12/2023) tại thành phố Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) và thành phố Đông Hưng (Trung Quốc). Sau đây là một số hình ảnh của Chuyến đi: