Chuyến tham quan về nguồn nhân kỷ niệm 48 năm ngày truyền thống Công ty Phụ tùng (21/12/1974-21/12/2022)
Từ ngày 15 đến 18/12/2022, Công ty tổ chức cho toàn thể người lao động tham gia chuyến tham quan về nguồn nhân kỷ niệm 48 năm ngày truyền thống Công ty Phụ tùng (21/12/1974-21/12/2022) tại các tỉnh Tây Bắc (Mộc Châu, Sơn La, Điện Biên), đồng thời tổ chức Hội nghị giao kế hoạch SXKD năm 2023. Sau đây là một số hình ảnh của chuyến đi: