Chuyến tham quan nhân kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10) năm 2023
Từ ngày 18 đến 22/10/2023, Công ty tổ chức cho toàn thể người lao động tham gia chuyến tham quan, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm nhân kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10) năm 2023 tại tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang. Sau đây là một số hình ảnh của chuyến đi: