Công đoàn Công Thương Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2023 cho Công đoàn Công ty
Sáng ngày 12/01/2024, tại Hội nghị tổng kết công tác Công đoàn năm 2023 của Công đoàn Công Thương Việt Nam, Công đoàn Công ty được nhận Cờ thi đua xuất sắc năm 2023. Đồng thời, 01 cá nhân được nhận Bằng khen toàn diện năm 2023 của Tổng LĐLĐ Việt Nam và 05 cá nhân được nhận Bằng khen toàn diện năm 2023 của Công đoàn Công Thương Việt Nam.