Thành uỷ Hà Nội biểu dương Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty
Sáng ngày 03/10/2023, tại trụ sở Thành uỷ Hà Nội, Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU thành phố tổ chức Hội nghị gặp mặt, biểu dương chủ doanh nghiệp và các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết năm 2023. Tại Hội nghị, đồng chí Trần Viết Hưng- Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty đã được biểu dương và nhận khen thưởng của Thành uỷ Hà Nội.