Đảng bộ Công ty được Quận uỷ Long Biên tặng Giấy khen tại Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, VPQU, TTCT năm 2023
Ngày 11/01/2024, Quận uỷ Long Biên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác các Ban xây dựng Đảng, VPQU, TTCT năm 2023- triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2014. Đảng bộ Công ty vinh dự được nhận 03 Giấy khen về công tác Dân vận, công tác Văn phòng cấp uỷ và công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2023.